Regulamin

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

  

1.1. Sprzedawca -  Ekostyl s.c. Krzysztof Zemrys, Piotr Kawalec ul. Malczewskiego 6/29 35-114 Rzeszów NIP: 8133399264 REGON: 180041806 Salon: ul. Podkarpacka 23B 35-082 Rzeszów 

1.2. Sklep Internetowy lub Sklep - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.hurtownia-krzesel.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zapytania o ofertę lub zamówienia mające na celu zawarcie umowy sprzedaży towarów wskazanych w Sklepie Internetowym.

1.3. Klient - osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.4. Konsument - Klient o którym mowa w art. 221 k.c. (osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

2. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

  

2.1.  Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie, jak i w miejscu prowadzenia działalności.

2.2.  Kontakt z Sprzedawcą oraz składanie zamówień realizowane jest przez stronę internetową www.hurtownia-krzesel.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.

2.3.  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.centrumkrzesel.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej. 

2.4.   Dla Klientów zdecydowanych przygotowaliśmy opcję "Zamawiam" z obowiązkiem zapłaty, gdzie mogą Państwo szybko i sprawnie dokonać transakcji wybierając formę płatności, wypełniając dane do dostawy oraz dane do faktury. Wysłanie formularza „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" i potwierdzenia zamówienia przez sklep, pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta , gdy Klient po przejściu całej procedury złożył zamówienie klikając przycisk Zamawiam i płacę, co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.5.   Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia  może zostać zrealizowane również poprzez kontakt telefoniczny pracownika Sklepu Internetowego.

2.6.   W przypadku przesłania formularza „Wyślij zapytanie” w ciągu 15 minut skontaktujemy się z Państwem, aby sprecyzować z Państwem szczegóły zamówienia oraz warunki dostawy. Formularz „Wyślij zapytanie” znajduje się przy każdym produkcie. Kontakt nastąpi w dni robocze w godzinach pracy naszej infolinii, określonych w zakładce "Kontakt".

2.7.   Wysłanie formularza „Wyślij zapytanie” nie niesie za sobą konieczności zakupu. Jest dla nas informacją o Państwa zainteresowaniu naszą ofertą i sygnałem do kontaktu w celu udzielenia dalszych informacji o produktach i warunkach transakcji. Po telefonicznym uzgodnieniu warunków transakcji i ich akceptacji przez Klienta, pracownik sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Dodatkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia może być przesłanie wiadomości mailowej przez Sklep Internetowy, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

2.8. Zdjęcia i opisy towarów oraz ich materiałów wykończeniowych zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym. W szczególności wygląd towaru oraz jego materiałów wykończeniowych na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu towaru oraz jego materiałów wykończeniowych, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii lub danej partii materiałów wykończeniowych. 

3. Realizacja dostaw

3.1.   Dostawa towarów do Klienta odbywa się transportem własnym sklepu lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w dni robocze (poniedziałek-piątek).

3.2.  Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę.

3.3.  Koszt dostawy pokrywa sprzedawca lub kupujący jest to ustalane indywidualnie w zależności od towaru.

3.4. Przy wybranych produktach oferujemy dodatkowo płatną usługę dostawy z wniesieniem.

4. Formy płatności

4.1.  Za zakupy w naszym Sklepie Internetowym, Klient (Konsument) może zapłacić w następujący sposób:

- płatność za pobraniem,

- płatność gotówką,

- przelew bankowy (w formie przedpłaty lub z odroczonym terminem płatności – jedynie w wybranych przypadkach potwierdzonych indywidualnie przez Sprzedawcę),

- płatność online (karta płatnicza, karta kredytowa, przelew z rachunku) za pośrednictwem serwisu PayU w formie przedpłaty.

4.2. Forma płatności jest każdorazowo potwierdzana przez pracownika sklepu przy przyjęciu zamówienia do realizacji.

4.3. Akceptując regulamin Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej dokumentującej zakup na adres email wskazany podczas składania zamówienia.

4.4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

5. Reklamacje

5.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad i odpowiada za niezgodność towaru z umową.

5.2.  Towary objęte są gwarancją wskazaną w opisie każdego produktu.

5.3.  Jeżeli towar jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres ekostyl@ekostyl.pl . W zależności od rodzaju wykrytej wady konsultant Sklepu poinformuje Klienta telefonicznie o dalszym przebiegu procedury reklamacyjnej (w szczególności o procedurze wymiany towaru lub jego części bądź usunięcia wad).

5.4. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) Klient może żądać w szczególności: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżeniu ceny produktu, odstąpić od umowy.

5.5 . Procedura reklamacyjnej obowiązująca w sklepie internetowym uwzględnia uprawnienia przysługujące przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.

6. Prawo odstąpienia od umowy – zwrot towaru

6.1. Konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym lub zawartej telefonicznie w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez osobę uprawnioną weszła w posiadanie rzeczy.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Oświadczenie może być w szczególności wysłane  mailowo na adres: ekostyl@ekostyl.pl lub tradycyjnie na adres: Ekostyl ul .Podkarpacka 23B 35-082 Rzeszów, złożone telefonicznie pod numerem kontaktowym: 501649501. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zalecamy korzystanie z formy mailowej.

6.3. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. 

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jak 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały przez Państwo użyte w pierwotnej płatności, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę.

6.5. Produkty zwrócone do Sklepu za pobraniem nie zostaną przyjęte. W przypadku płatności pierwotnej za pobraniem preferowaną formą zwrotu jest przelew na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

6.6. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar proszę dostarczyć pod adres: Ekostyl ul. Podkarpacka 23B 35-082 Rzeszów

6.7. Prawo do odstąpienia od umowy zwartej poza lokalem sklepu nie przysługuje w odniesieni u do umów, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach Konsumenta).

6.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem sklepu lub na odległość nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do produktów o niestandardowych wymiarach lub wykonanych według wytycznych dostarczonych przez Konsumenta. 

7. Formy zwrotu

7.1. Zwrot na koszt Sprzedawcy:

Dokonując odstąpienia od umowy Konsument może dokonać zwrotu na koszt Sprzedawcy (Zlecany przez Sprzedawcę) na warunkach określonych w regulaminie. Wybierając formę zwrotu na koszt Sprzedawcy Konsument zgłasza chęć zwrotu poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres ekostyl@ekostyl.pl wskazując nr otrzymanej FV, zwracany produkt, adres mailowy oraz adres odbioru towaru. Warunkiem bezpłatnego zwrotu jest spakowanie produktu w oryginalny karton i dochowanie staranności przy odpowiednim zabezpieczeniu. Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca skontaktuje się z Państwem celem dokonania potwierdzenia zwrotu w tej formie oraz zleci firmie kurierskiej odbiór od Państwa towaru. 

7.2. Zwrot na koszt Konsumenta:

Konsument samodzielnie dokonuje zwrotu towarów na swój koszt wybranym spedytorem lub transportem własnym na adres Ekostyl ul. Podkarpacka 23B 35-082 Rzeszów

7.3. Produkty wysokogabarytowe mogą być zwrócone na koszt sprzedawcy po akceptacji przez sprzedającego.

7.4. Przy dokonaniu zwrotu należy pamiętać o właściwym zapakowaniu odsyłanego zwrotu i jego wcześniejszym właściwym testowaniu, gdyż Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.

8. Polityka prywatności.

8.1.  Informujemy, iż strona www.hurtownia-krzesel.pl wykorzystują pliki w formie tzw. „cookies”. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tzw. plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików tzw. „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o przechowywaniu "cookies", warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w zakładce Polityka Prywatności 

8.2. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Ekostyl ul. Podkarpacka 23B 35-082 Rzeszów Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres lub na dres mailowy ekostyl@ekostyl.pl Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

8.3. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne administratorowi do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

8.4. Każdemu przysługuje prawo:

•      Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

•      Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

•      Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

•      Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

•      Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

•      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

8.5.  Celem i podstawą przetwarzania danych jest:

•   dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;

•   wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

•   dochodzenia roszczeń - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;

•   udzielenie odpowiedzi na zadane nam pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

•   archiwizowania dokumentów - podstawą prawną jest art.6 ust. 1lit C) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO gdy przechowywania dokumentów przez cały czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawny interes Ekostyl jako administratora .

8.6. Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

8.7. Dane będą przechowywane:

•           umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;

•           dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

8.8. Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, właściwość urzędu skarbowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.

8.9. Dane mogły zostać również przekazane przez podmioty, u których dokonali Państwo zakupu towarów przez nas dostarczanych. Kategorie tych danych to: imię, nazwisko, nazwa, adres, siedziba, numer telefonu, email.

8.10. Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9.2. Umowa zawierana jest między Klientem a firma Ekostyl s.c.

9.3. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) w szczególności takich jak mediacja sądowa lub pozasądowa.

9.4. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

9.5  Ekostyl s.c. Krzysztof Zemrys, Piotr Kawalec ul. Malczewskiego 6/29 35-114 Rzeszów NIP: 8133399264 REGON: 180041806 Salon: ul. Podkarpacka 23B 35-082 Rzeszów wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. “

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku. 


Bądź na bieżąco z naszą ofertą.

Zapisz się do naszego newsletera i otrzymuj powiadomienia o promocjach i nowościach.